Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng grüv tại Chicago!

Thật tiếc là chương trình thí điểm giới hạn của thành phố đã kết thúc vào ngày 15/10/2019 theo quy định của Thành phố Chicago. Thành phố dự định đánh giá kết quả của chương trình này nhằm xác định sự cần thiết của xe trượt scooter với vai trò là phương thức giao thông bền vững hơn cho Thành phố đầy gió này.  Để mang xe trượt scooter, cụ thể là grüv, trở lại Chicago sau ngày 15/10, chúng tôi cần sự trợ giúp của các bạn! Với hơn 71.000 chuyến đi trong 4 tháng qua, chúng tôi đã đem lòng yêu Thành phố tuyệt vời này như chính bạn vậy.  Nếu bạn muốn Chicago luôn có grüv, vui lòng liên hệ với Ủy viên hội đồng thành phố tại địa phương của bạn để lên tiếng ủng hộ xe trượt scooter điện.  Ngoài ra, Liên minh vận tải tích cực đã tạo một khảo sát để tiếp nhận phản hồi về chương trình Thí điểm – là một cách khác để thể hiện sự ủng hộ của bạn và đưa ra thông tin chuyên sâu nhằm cải thiện chương trình thí điểm cho Thành phố Chicago.  Chúng tôi hy vọng sẽ trở lại Thành phố đầy gió này ngay khi xe trượt scooter điện được phép lăn bánh trở lại – trong thời gian chờ đợi, đừng quên đồng hành cùng grüv nhé, tất cả các bạn!